تی جی
( تلویزیون اینترنتی تراول گرام)

آخرین ویدئوی ما

کوچِ قسمت 10(این قسمت رفتیم ببنیم قوم گرج ایرانی کجا هستند)

اگر برای شما هم جذابه ببینید چی شد گرج ها وارد ایران شدند و الان کجای ایران زندگی میکنند حتما این قسمت کوچِ رو از دست ندید.
ممنونم که همراه ما هستید

کــــــــــــــــوچِ

در کوچِ پس کوچه های اصفهان (قسمت اول حمام ها)

کوچِ (در پس کوچه های شهر اصفهان قسمت دوم حمام ها)

در کوچِ پس کوچه های اصفهان (قسمت اول مناره ها)

در کوچِ پس کوچه های اصفهان (قسمت دوم مناره ها)

کوچِ (در پس کوچه های زرین شهرِ اصفهان-قسمت 5)

کوچِ (در پس کوچه های اصفهان-قسمت6)

کوچِ (در پس کوچه های اصفهان-قسمت7)امامزاده ها قسمت آخر

کوچِ (در پس کوچه های طوقچی اصفهان-قسمت8)

کوچِ قسمت 9(این قسمت رفتیم شهر رویاهای اصفهان-قسمت1)

کوچِ قسمت 10(این قسمت رفتیم ببنیم قوم گرج ایرانی کجا هستند)

بگــــــــردیـــــــــــــــم

بزنیم به دل جاده و سفر کنیم

کویر خوش میگذره؟؟

نجف آباد قدیمی ترین شهر جدید ایران

نجف آباد رو باهم بگردیم(قسمت دوم)

نجف آباد رو باهم بگردیم(قسمت سوم)

بیا باهم بریم پارک ملی قمشلو

گفــــــــت و گــــــــــو

سفر با پریسا

Shopping Cart