قوانین و قرارداد

به نام یزدان پاک

هر کاربر ملزم به رعایت قوانین و مقررات و متن قراردادی که در اینجا قرار داده شده است می باشد و با تایید این قوانین و مقررات و قرارداد، عضو سایت میگردد و می تواند از خدمات تراول گرام استفاده نماید.

متن قرار داد به شرح زیر می باشد:

 

قرارداد اجاره

موجر: تراول گرام

مستاجر: (مندرج در فاکتور )

مورد اجاره: (مندرج در فاکتور)

مبلغ اجاره: (مندرج در فاکتور)

بر اساس این قرارداد اقلام مندرج در مورد اجاره به صورت صحیح و سالم از تاریخ دریافت و ثبت شده در فاکتور به صورت آنلاین تا تاریخ ثبت شده در فاکتور به صورت آنلاین و استرداد و تحویل اقلام فوق الذکر اقدام می نماید.

چتاتچه موجر نسبت به تحویل به موقع و سالم تجهیزات به مستاجر اقدام ننماید موظف به پرداخت 10 درصد از مبلغ قرارداد به مستاجر می باشد.

چنانچه مستاجر در پایان مهلت قرارداد نسبت به تحویل و اخاده و استرداد تجهیزات اقدام ننماید مکلف به پرداخت روزانه 5.000.000 ریال خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد و اجرت المثل ایام تصرف می باشد.

چنانچه تجهیزات دچار خسارت گردیده مستاجر مسئول بوده و مکلف به تحویل مثل و یا پرداخت قیمت آن می باشد.

 

قوانین و مقررات سایت:

 

 

.

سبد خرید
//
سلام دوست عزیز من پشتیبان تراول گرام هستم! در هر موردی که سوال داری من آمادم که راهنماییت کنم...
سلام! چطور میتونم کمکت کنم؟!